2018-2019 н.р.

Відкриваємо клас з інклюзивним навчанням: З ЧОГО ПОЧАТИ

Для відкриття інклюзивного класу батькам потрібно звернутись із відповідною заявою до директора школи. Керівник школи погодить відкриття такого класу з місцевим районним управлінням освіти та видасть наказ.

ОРГАН УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Погоджує рішення директора загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) про утворення класів з інклюзивним навчанням (п. 4 Порядку організації інклюзивного навчання, затвердженого постановою КМУ від 15.08.2011 № 872, далі — Порядок).

Виділяє кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівлі та приміщень навчального закладу дітей з особливими освітніми потребами, створенню відповідної матеріально-технічної та методичної бази (п. 5 Порядку).

Забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням, сприяє інноваційній діяльності (п. 5 Порядку).

Здійснює заходи щодо придбання транспортних засобів для підвезення дітей з особливими освітніми потребами до місця навчання та додому (п. 5 Порядку).

Відповідає за організацію, стан та якість інклюзивного навчання.

Вводить до штатного розпису навчального закладу посаду асистента вчителя з розрахунку 1 шт. од. на один інклюзивний клас).

 

Сприяє створенню в опорних школах інклюзивного освітнього середовища, а саме (лист МОН «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів» від 09.06.2016 № 1/9-293):
• доступності будівель, споруд і приміщень опорних шкіл для дітей з особливими освітніми потребами;
наявності навчально-дидактичного забезпечення, сучасного корекційно-реабілітаційного обладнання з урахуванням потреб учнів;
уведенню в штатний розпис ЗНЗ корекційних педагогів відповідної спеціалізації;
• забезпеченню пристосованими автобусами для підвезення учнів із фізичними обмеженнями.

 

КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Вивчає освітні запити дітей, батьків, аналізує матеріально-технічну та методичну бази, фаховий рівень педагогів, відповідність приміщень ЗНЗ санітарно-гігієнічним вимогам і ухвалює рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням (п. 4 Порядку, п. 12 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, далі — Положення).

Погоджує з відповідним органом управління освітою рішення про відкриття класів з інклюзивним навчанням (п. 4 Порядку, п. 12 Положення).

Готує клопотання до власника (відповідного органу управління освітою) про виділення коштів для забезпечення безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до будівлі та приміщень навчального закладу, створення відповідних матеріально-технічної та методичної баз (п. 5 Порядку).

Забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням, сприяє інноваційній діяльності (п. 5 Порядку).

Створює умови для (п. 3 Порядку):
• забезпечення безперешкодного доступу до будівель і приміщень навчального закладу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, які пересуваються на візках, і дітей з вадами зору;
• забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;
• облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвивальних занять.

Розробляє та затверджує посадову інструкцію асистента вчителя з уразуванням потреб учня та особливостей надання йому підтримки.

Про це йдеться у листі МОН «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням» від 28.09.2012 № 1/9-694.

Ознайомлює батьків із порядком зарахування до навчального закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу (п. 21 Положення).

Видає наказ про зарахування учнів до навчального закладу (п. 22 Положення). Під час зарахування враховує висновок ІРЦ. (п. 7 Порядку).

ГРУПА ФАХІВЦІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Здійснює психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребам (п. 6 Порядку).

Добирає програми, підручники та посібники, рекомендовані МОН (п. 9 Порядку), Індивідуальну програму розвитку дитини з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами (п. 10 Порядку).

Розробляє відповідно до висновку ІРЦ та за згодою батьків для дітей з особливими освітніми потребами індивідуальну навчальну програму з урахуванням навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, яку затверджує керівник навчального закладу (п. 13 Порядку).

БАТЬКИ

Ознайомлюються з порядком зарахування до навчального закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують навчально-виховний процес (п. 21 Положення).

Отримують рекомендації ІРЦ щодо програми, форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвивальної роботи, соціально-трудової реабілітації та витяг з протоколу засідання ІРЦ з відповідним висновком і рекомендаціями.

Висновок ПМПК має рекомендаційний характер.

Беруть участь у засіданні шкільної групи фахівців індивідуального супроводу дитини з метою обговорення динаміки розвитку учня та планування роботи з ним.

Подають для зарахування дитини до навчального закладу такі документи:
• заява;
• копія свідоцтва про народження дитини;
• медична довідка встановленого зразка;
• особова справа (крім дітей, які вступають до першого класу); до навчального закладу III ступеня — документ про відповідний рівень освіти (
п. 22 Положення).

2019-2020 н.р.

План роботи асистента учителя /3 клас/  

1. /квітень/plan_asistent.docx

2. /травень/plan_roboti_asistenta_vchitelja.docx